•  Dnia 16 lipca 2019 od godz. 10.00 zostanie udostępniona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
  • Termin dostarczania oryginałów świadectw

    i wyników sprawdzianu/egzaminu do wybranej szkoły: 16.07.2019 – 24.07.2019

  • Dnia 25.07.2019 od godz. 13.00 zostanie udostępniona lista przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.