W dniu 23.05.2019 roku uczniowie naszej szkoły z licealnych klas mundurowych brali czynny udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Osieku, zorganizowanych przez KP PSP w Rawiczu. Celem ćwiczeń jednostek straży pożarnej było przeprowadzenie sprawnej ewakuacji pensjonariuszy

z głównego obiektu DPS-u oraz ugaszeniu pożaru. Nasi uczniowie zostali zaangażowani do akcji, w tym celu zostali upozorowani ranami oraz innymi środkami w celu urealnienia założonych celów. Przed ćwiczeniami wszyscy uczniowie mogli zwiedzić wszystkie cztery obiekty nalężące do DPS w Osieku.