IMG_1113.JPG

 Uczniowie klas pierwszych z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie w dniu 17 października wzięli udział w organizowanej przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego

zdjęcia

kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy” – edycja IV. KZGRL jest odpowiedzialny za odbiór, zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie 18 gmin południowej Wielkopolski, ale również za prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie prawidłowej ich segregacji.  Edukator Beata Bartosiak z ETADO w czasie warsztatów omówiła zasady segregacji ze zwróceniem uwagi na odpady opakowaniowe, biodegradowalne, ale również na odpady, które powinny trafiać do PSZOK. Został omówiony system odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie KZGRL. Odpady - przedmioty niepotrzebne, te które wyrzucamy co spełniły swoją rolę, popsuły się, porwały, zniszczyły lub przestały być modne. Przeprowadzone zostało zadanie praktyczne z segregacji. Każda z klas segregowała odpady, w trakcie pojawiały się pytania i wątpliwości, które były na bieżąco wyjaśniane. Zobrazowany został cykl obiegu surowców, przedstawione etapy recyklingu, które wzbudziły wiele pozytywnych emocji. Uczniowie mieli okazje zobaczyć próbki półproduktów i produktów recyklingu - płatki, granulat PET, preformy. Poruszono problem palenia odpadów w kotłach domowych i jakie to przynosi konsekwencje dla naszej stukilometrowej atmosfery ziemskiej i dla zdrowia nas wszystkich i nastolatków. W czasie zajęć uczniowie każdej klasy narysowali  symbol recyklingu na EKO-banerze. Przy okazji odkryli, że ten z pozoru łatwy symbol jest dość trudny do narysowania, ale również przeprowadzenie procesu recyklingu odpadów wymaga dużo pracy i zaangażowania wielu osób, a wszystko zaczyna się w ich domach i ich głowach.

Beata Bartosiak