DSC_0279.JPG

„Wiedzę możemy zdobywać od innych,

ale mądrości musimy nauczyć się sami”

Adam Mickiewicz

Nadszedł czas, by pożegnać abiturientów. Z tej okazji odbyła się w naszej szkole uroczysta gala,

zobacz zdjęcia

podczas której dyrekcja, zaproszeni goście, rodzice, jak również młodsi koledzy i koleżanki żegnali tegorocznych absolwentów przed którymi, już niebawem, egzaminy maturalne. Tym razem galę prowadzili uczniowie klas drugich: Weronika Kasprzak i Eryk Stanisławski. O zabranie głosu jako pierwszego poproszono dyrektora placówki, Pana Jana Boruckiego, a następnie zaproszonych gości, między innymi: przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Jutrosin, Pana Stanisława Janiaka, kustosza Muzeum Ziemi Jutrosińskiej, Pana Ireneusza Mikołajewskiego, ks. proboszcza Tadeusza Jaskułę, a w imieniu rodziców przewodniczącą rady klasowej, Panią Dorotę Kobierską. Każdy z nich w swoim przemówieniu życzył tegorocznym abiturientom pomyślnie zdanych egzaminów i wyboru właściwej drogi. W życiu tych młodych ludzi kończy się pewien etap i zaczyna kolejny, matura, studia, praca…, a za czym będą tęsknić? Maturzyści z dużą dbałością przygotowali część oficjalną, prowadzoną przez konferansjerów: Julię Kłakulak i Dawida Grigoryana. Absolwenci szkoły podziękowali dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, a przede wszystkim rodzicom za trud wychowania i możliwość zdobycia wykształcenia, a także za cierpliwość, serdeczny uśmiech i słowa otuchy potrzebne w chwilach zwątpienia. Specjalnie na tę okazję uczniowie zadedykowali rodzicom wybrany utwór muzyczny i w dowód wdzięczności wręczyli symboliczne kwiaty. Rodzice podziękowali również dyrekcji, nauczycielom, wszystkim pracownikom szkoły i wychowawczyni za trzyletnią, owocną współpracę. W obecności przybyłych gości, licznie zgromadzonych rodziców, grona pedagogicznego, dyrektor szkoły, Pan Jan Borucki wraz z wychowawczynią, Panią Ewą Specht – Mosiek wręczyli świadectwa ukończenia szkoły, nagrody i dyplomy. Ważną częścią akademii było uhonorowanie najlepszych abiturientów, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,75 i otrzymali świadectwa z biało - czerwonym paskiem. Uczniom, którzy aktywnie działali na rzecz szkoły, reprezentowali ją w licznych konkursach oraz osiągali sukcesy sportowe wręczono nagrody książkowe i dyplomy – podziękowania za trud włożony w naukę, za pracę na rzecz szkoły, a także za godne jej reprezentowanie. Uroczysta gala zakończyła się częścią artystyczną utrzymaną w konwencji kabaretowej przygotowaną przez uczniów klas pierwszych i drugich, należących do Zespołu Teatralno – Recytatorskiego ,, Katastrofa’’ pod czujnym okiem Pań: Anity Krzyżosiak, Ewy Krzyżosiak i Beaty Wosiak. Przedstawienie przepełnione było humorem, co wzbudziło wielki aplauz na widowni. Ponadto uroczystość uświetniły występy solistów i zespołu wokalnego ,, Ars Nova’’ pod kierunkiem Pani Lucyny Rajch. Młodzi ludzie, którzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i artystyczne to: Agnieszka Skrzypczak, Agnieszka Waścińska, Alicja Pawlak, Bernadeta Chudziak, Damian Pawlak, Dominika Sierpowska, Eryk Stanisławski, Jakub Krawczyk, Jędrzej Lesiński, Julia Dolata, Kamil Knop, Kamil Skrzypczak, Katarzyna Płaczek, Katarzyna Stróżyk, Marietta Włodarczyk, Maria Hądzlik, Norbert Nieborak, Szymon Dolny, Weronika Kasprzak, Wiktoria Łakoma, Zuzanna Ludwiczak. Absolwenci otrzymali od drugoklasistów skromne pożegnalne upominki, które mają im przypominać o czasie spędzonym w murach naszej szkoły. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczniowie, a także ich rodzice, przybyli goście i nauczyciele spotkali się przy symbolicznej kawie, by świętować dalej.

W imieniu grona pedagogicznego i uczniów ZS im. Jana Pawła II w Jutrosinie życzymy tegorocznym abiturientom „połamania pióra” na egzaminach maturalnych i dalszych sukcesów w życiu !