20180125_134329.jpg

W godzinach popołudniowych uczniowie klasy III LO odwiedzili Pana Ireneusza Mikołajewskiego, podziękowali mu za pracę na rzecz krzewienia wiedzy o ziemi jutrosińskiej. Pan Dyrektor nie krył wzruszenia opowiadając nam o swojej pracy w muzeum.

Opracowała: Emilia Stelmach

zdjęcia