TYTUŁ PROJEKTU : JUTROSIN STAWIA NA MIĘDZYNARODOWE DOŚWIDCZENIE ZAWODOWE

NR PROJEKTU 2023-1-PL01-KA122-VET-000135203

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Okres realizacji 01.09.2023r. do 31.03.2024r

Głównym celem projektu jest umożliwienie uczestnikom – 30 uczniom i uczennicom Szkoły Branżowej w Jutrosinie podwyższenia kwalifikacji zawodowych i językowych oraz kompetencji osobistych ułatwiających im odniesienie sukcesu na rynku pracy poprzez udział w profesjonalnych praktykach zawodowych w Portugalii. Celem szczegółowym jest zwiększenie umiejętności zawodowych z zakresu gastronomii, cukiernictwa, fryzjerstwa poprzez udział w praktykach w Lizbonie, zwiększenie umiejętności miękkich i komunikacyjnych u uczniów oraz wsparcie rozwoju zawodowego i osobistego 30 uczniów o mniejszych szansach poprzez ich udział w mobilnościach.

Natomiast cele edukacyjne praktyk to  kształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie organizowania i wykonywania prac w branży gastronomicznej, handlowej, cukierniczej i fryzjerskiej, nabycie umiejętności związanych z planowaniem prac odpowiednich dla zawodów sprzedawców, kucharz, cukiernik, fryzjer oraz ćwiczenie umiejętności związanych z organizowaniem, nadzorowaniem i rozliczaniem prac dla zawodów sprzedawców, kucharz, cukiernik, fryzjer.

Cele będą realizowane poprzez organizację stażu dla 30 uczniów szkoły w portugalskich przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych kierunkiem kształcenia uczestników w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych.

 

Więcej szczegółów w Sekretariacie szkoły.

Chętne osoby zapraszamy do udziału w projekcie.