W dniu 24.10.2023 roku młodzież Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie miała okazję uczestniczyć w konferencji dotyczącej profilaktyki zdrowotnej, w tym nowotworowej pod nazwą „W Kobietach Moc i Siła”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Jutrosiński Klub Senior +, w celu przypomnienia i uświadomienia, jak ważne jest dbanie o siebie i o swoje zdrowie, niezależnie od wieku. Uczniowie naszej szkoły wraz z organizatorami wzięli udział w happeningu zdrowotnym i z hasłami „Jedz zdrowo”, „Żyj zdrowo. Badaj się” przeszli na jutrosiński rynek, by tam spotkać się z władzami naszego miasta. Następnie uczestniczyli w bardzo ciekawych, pobudzających do refleksji, wykładach na temat profilaktyki nowotworowej, w tym raka piersi, prowadzonych przez zaproszonych przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu oraz Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W czasie prelekcji młodzież usłyszała o czynnikach wpływających na powstawanie i rozwój nowotworów, poznała sposób samobadania piersi, dowiedziała się o rodzajach badań profilaktycznych oraz przypomniała sobie zasady zdrowego odżywiania.
Całą uroczystość prowadziły niezastąpione, wspaniałe Seniorki z Jutrosińskiego Klubu wraz z Panią Katarzyną Jankowską, której gratulujemy pomysłu, zaangażowania oraz dziękujemy za włączenie naszej młodzieży w tak wspaniałą akcję.