Obchody Dnia Kadeta w Rawiczu
Poczet sztandarowo szkoły w składzie: Teresa Bartkowiak, Patrycja Kuczyńska, Adrian Pawlak.
Opieka nad sztandarem: Jacek Gilewski.