Dnia 14.10.2022 r. odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Były kwiaty, życzenia. Młodzież przygotowała program artystyczny wyrażając w ten sposób podziękowanie za gorące serce i pomocną dłoń oraz przewodnictwo na niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy.  Uczniowie także skierowali życzenia dla nauczycieli. Pani dyrektor Emilia Stelmach skierowała podziękowania za trud pracy w oświacie nauczycielom i pracownikom obsługi i administracji szkoły. Pani dyrektor  Emilia Stelmach życzyła także  nauczycielom i pracownikom szkoły satysfakcji i radości z wykonywanej pracy. Podczas uroczystości odbyła się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, a także przedstawienie nowo wybranego Prezydium Samorządu Szkolnego na rok 2022/23.