Uczennice klasy 2c w osobach Alicji Izak, Zuzi Rybickiej, Nazeli Grigoryan oraz Weroniki Suchaneckiej pod kierunkiem nauczycielki biologii Irminy Gilickiej-Zalas uczestniczą w konkursie dla szkół  ponadpodstawowych EKO-PROJEKTY.  Konkurs ten jest częścią programu edukacyjno-ekologicznego EKOczynni.


Przedsięwzięcie organizuje Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.  Celem programu jest edukacja ekologiczna, kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów oraz wsparcie szkolnych inicjatyw związanych z ochroną środowiska.

Inicjatywą naszej grupy projektowej jest zwrócenie uwagi społeczności szkolnej na problem smogu na terenach wiejskich. Niestety również na wsi nie oddychamy czystym powietrzem.  Szczególnie odczuwamy to w okresie jesienno-zimowym. Badania Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej stwierdzają, że blisko 90 % gospodarstw domowych na wsi jest ogrzewanych przy wykorzystaniu paliwa stałego o niskiej jakości, spalanego w węglowych piecach zsypowych tzw. „kopciuchów”. Jeżeli do tego dodamy, że często jeszcze spalamy śmieci i tworzywa sztuczne, to mamy czytelną przyczynę smogu na terenach wiejskich.

W ramach projektu chcemy przeprowadzić ankietę wśród członków społeczności szkolnej oraz naszych rodzin i znajomych,  pozwalającą ocenić stan świadomości  zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza w naszej okolicy. Obawiamy się, że nasze przekonanie o czystym powietrzu na wsi może być fałszywe i mieć źródło w tym, że nie jest prowadzony monitoring jakości powietrza w różnych punktach naszej gminy.

We współpracy z nauczycielką chemii chcemy przeprowadzić doświadczalny pomiar pyłu w powietrzu, zbadać wpływ tlenków siarki na rośliny oraz zbadać zanieczyszczenie powietrza w okolicy szkoły wykorzystując skalę porostową.

Aby rozpropagować ideę walki o czyste powietrze zamierzamy zorganizować konkurs ekologiczny dla uczniów okolicznych szkół podstawowych i dla przedszkolaków.

W ramach EKO-PROJEKTU nasz zespół może wnioskować o grant pozwalający na zakup detektorów jakości powietrza. Chciałybyśmy aby takie detektory znalazły się  na budynku każdej szkoły na terenie Gminy Jutrosin.

Zapraszamy do udziału w ankiecie!!! Link do ankiety: ankieta EKOCZYNNI