Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 na dzień 15 kwietnia (tj. czwartek) o godzinie 17:00 zaplanowane są zebrania z rodzicami za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.