Dnia 19 listopada 2020 roku, tj. czwartek, o godzinie 17:00, odbędą się zebrania z rodzicami - zdalnie za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Rodzic korzysta z konta swojego dziecka.

Konsultacje z pozostałymi nauczycielami za pośrednictwem dziennika elektronicznego w godzinach od 17:45 do 18:45.