Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!


W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.10.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzam w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie system pracy na odległość od dnia 19.10.2020 r.

Zasady pracy zdalnej zostały określone w  regulaminie pracy szkoły w systemie na odległość. Procedury miały na celu ujednolicenie zasad pracy z uczniami w systemie zdalnym. Wszystkich nauczycieli i  uczniów zobowiązuję do zapoznania się z zapisami, co pozwoli na współpracę i właściwą komunikację w relacjach uczeń, nauczyciel, rodzic.
Każda lekcja online będzie trwała co najmniej 30 minut.  Harmonogram godzinowy zajęć znajduje się poniżej.
Równocześnie zobowiązuję uczniów do kontaktowania się z nauczycielami i wychowawcami. Jeżeli wystąpią jakieś problemy techniczne bądź brak sprzętu do nauki zdalnej, proszę to złościć dyrekcji szkoły.  

Dyrekcja ZS im. Jana Pawła II w Jutrosinie

 

Harmonogram godzin podczas prowadzenia zajęć zdalnych