Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu wystosowała film dla uczniów szkół.

https://www.facebook.com/wssewpoznaniu/videos/309564107038530/