Dnia 14 października 2020 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Obchodzono go w murach naszej szkoły dość nietypowo, odbył się on bowiem bez części artystycznej z racji epidemii. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I Stopnia. Uczniowie wspólnie z nauczycielami, pracownikami oraz Prezydium Samorządu Uczniowskiego odśpiewali fragment hymnu i w uroczysty sposób złożyli ślubowanie na ucznia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie. Nad organizacją ślubowania uczniów klas pierwszych czuwała pani Bogna Grzeszczuk, nad ceremoniałem szkoły p. Karol Gozdek. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia dyrekcji szkoły, nauczycielom i pracownikom, następnie obdarowali ich kwiatami. Pani Dyrektor w swoim przemówieniu również złożyła życzenia nauczycielom i pracownikom obsługi oraz administracji szkoły, dziękując wszystkim za ich pracę i pomoc w codziennym funkcjonowaniu szkoły. Pani Dyrektor podziękowała także uczniom, nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi za udział w uroczystościach, a nieobecnych serdecznie pozdrowiła.