W związku ze znalezieniem się powiatu rawickiego w czerwonej strefie wprowadza się następujące dodatkowe obostrzenia:

  1. Pracownicy szkoły:
  • Bezwzględnie należy nosić maseczki ochronne (jednorazowe lub wielorazowe) w przestrzeniach wspólnych, na dyżurach, w kontaktach służbowych;
  • Prowadzenie lekcji w dystansie co najmniej 1,5 m od uczniów lub w maseczce ochronnej;
  • Wszelkie materiały papierowe przekazujemy sobie i uczniom w rękawiczkach jednorazowych lub po zdezynfekowaniu rąk;
  • Nie organizujemy w szkole zebrań, spotkań, wycieczek itp.

2. Uczniowie:

  • Uczniowie muszą nosić maseczki ochronne w przestrzeniach wspólnych (korytarze - zawsze, podwórka szkolne – jeżeli nie można zachować dystansu 1,5 m) oraz w klasie do momentu zajęcia miejsca przy stoliku;