W sekretariacie Zespołu Szkół można pobierać wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2020/2021.

Wnioski można składać do 16 września 2020 r.

files/wyprawka_szkolna.pdf