Najważniejsze terminy dotyczące rekrutacji do klas I na rok szkolny 2020/2021:

- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły - 12 sierpnia 2020

- złożenia oryginałów świadectwa i wyników egzaminu (jeśli nie zostały złożone) - 13 sierpnia - 18 sierpnia 2020 do godz. 15.00

- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły - 19 sierpnia 2020 do godz. 14.00