30 października 2019 roku uczniowie klas 1 LO i BS I stopnia wraz z nauczycielami uczestniczyli w kinowej akcji profilaktyczno- edukacyjnej pn. " Nałogowa Loteria- na kogo wypadnie?", dotyczącej problematyki uzależnień od narkotyków, połączonej z projekcją filmu fabularnego pt. "Powrót Bena"(2018 r.) w reżyserii Petera Hedges.

Celem akcji było przygotowanie młodego pokolenia do radzenia sobie z trudną rzeczywistością i ryzykiem uzależnienia poprzez dostarczenie wiedzy i umiejętności w oparciu o przeżycia losów bohatera filmowego.

Organizatorem była Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jutrosinie, a prowadzącymi: psycholog, pedagog specjalny, trener programów profilaktyczno- edukacyjnych w nurcie poznawczo- behawioralnym oraz socjolog i pracownik socjalny.

Program warsztatów obejmował: zapoznanie młodzieży z zakresem działań jednostki organizującej akcję, wprowadzenie w temat warsztatów, film krótkometrażowy, warsztaty tematyczne z trenerami związane z uzależnieniami, projekcję filmu fabularnego " Powrót Bena" oraz podsumowanie i wymianę spostrzeżeń.

Całość była okazją do refleksji nad zgubnymi skutkami uzależnienia oraz docenieniem wartości rodziny i relacji łączących ich poszczególnych członków.