W dniu 22.03.2019 reprezentacja ZS im. Jana Pawła II w Jutrosinie wzięła udział w X edycji organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Rawiczu i ZS w Miejskiej Górce konkursu pod nazwą „ I Ty możesz zostać Komendantem”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół średnich. Uczestnicy zostali poddani sprawdzianowi – test wiedzy z zakresu Prawo o Ruchu Drogowym i Ustawy o Policji oraz ze sprawności fizycznej

tj. sprawnościowy tor przeszkód jakiemu poddawani są kandydaci podczas naboru do pracy w Policji.

W skład naszego zespołu weszli uczniowie należący do grup mundurowych w składzie : Majka Przybylska, Bartosz Maćkowiak, Kamil Skrzypczak, Mikołaj Pospiech i Adam Żmuda.

Wielkim sukcesem zakończył się występ naszej reprezentacji wśród której najlepszy okazał się Kamil Skrzypczak, który uzyskał najwyższe miejsce spośród uczniów spoza ZS w Miejskiej Górce a w klasyfikacji ogólnej zajął II miejsce i wywalczył tytuł Z-cy Komendanta. Funkcję tę będzie pełnił przez jeden dzień wraz z kolegą ze szkoły w Miejskiej Górce. Jest to powtórzenie sukcesów z ubiegłych lat, kiedy to podobne wyróżnienie uzyskali Albert Samol a rok później Tomasz Kasprzak

Zespół został przygotowany przez Karola Gozdka i Marcina Wleklińskiego.