Dla uczczenia 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości, w szkole, odbył się konkurs „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”.

Wzięło w nim udział trzydzieścioro troje uczniów.

I miejsce zajął uczeń klasy trzeciej liceum – Damian Pawlak, drugi wynik uzyskał uczeń klasy drugiej – Jan Kasprzak, natomiast trzecie miejsce przypadło uczennicy drugiej klasy liceum Aleksandrze Rabiega.

Serdecznie zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do dalszego zgłębiania wiedzy o naszej ojczyźnie.

Organizatorem konkursu był nauczyciel geografii pani Ewa Maślankiewicz.