DSC_0076-2.JPG

W dniu 31 października 2018 r. w sali widowiskowej CKiR w Jutrosinie, wystawiony został arcydramat Adama Mickiewicza ,,Dziady’’ w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia.

zdjęcia

Ojczyzna, patriotyzm, prometeizm –  te słowa chyba nieczęsto goszczą na ustach współczesnej młodzieży. Żyjemy w wolnym, demokratycznym i suwerennym kraju, jednakże warto pamiętać, że nie zawsze tak było. Najpierw długie lata rozbiorów, potem ponad czterdzieści lat systemu totalitarnego, to tylko bilans kilku ostatnich wieków naszej historii. W jednoczącej się Europie nie możemy zatracić naszej tożsamości narodowej. Świadomość trudu, który ponieśli nasi przodkowie, by zapewnić nam wolność oraz tego, że byli ludźmi takimi jak my, pozwala widzowi lepiej zrozumieć postawę bohatera romantycznego, jakim niewątpliwie był Konrad. Dla naszej młodzieży była to z pewnością kolejna cenna lekcja patriotyzmu, która na długo zapadnie im w pamięci. Tym bardziej, że w bieżącym roku przypada stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Warto podkreślić, że dużą uwagę zwrócono na oprawę plastyczną i muzyczną inscenizacji. Ponadto, aby zaznaczyć romantyczny charakter utworu, istotną rolę odgrywały postaci duchowe, a więc w tym wypadku: diabły i anioły. W spektaklu skupiono się na najważniejszych wątkach dramatu, które są kluczowe w zrozumieniu intencji przyświecających autorowi. Pomimo trudnego języka utworu, ciekawa forma przekazu zainteresowała odbiorców i przybliżyła młodemu widzowi  romantyczny świat naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza. Natomiast Jan Andrzej Fręś we wstępie do pracy poświęconej edukacji teatralnej, przekonuje, że: ,, Wśród rozmaitych dziedzin sztuki, stanowiących przedmiot wychowania estetycznego – sztuka dramatyczno – teatralna zajmuje szczególne miejsce. Ze względu na swą audiowizualną strukturę, wielopłaszczyznowość oddziaływania wychowawczego oraz zdolność do wywoływania silnych napięć emocjonalnych – może i powinna ona być wszechstronnie wykorzystywana w procesie dydaktyczno – wychowawczym szkoły’’. Dlatego też taka forma spędzenia czasu z pewnością pobudza wyobraźnię, rozszerza horyzonty myślowe i kształtuje spojrzenie na świat.