20180927_121335.jpg

,,O, gdybym kiedy dożył tej pociechy,

Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy’’

,,Pan Tadeusz” Adam Mickiewicz

W dniu 27. września br. w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie odbyły się eliminacje szkolne

zdjęcia

Konkursu Recytatorskiego # Pan Tadeusz, którego organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Obszar merytoryczny konkursu wpisuje się w działania związane z realizacją polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019: "100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie pozytywnych postaw uczniów". Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Jego celem jest upowszechnienie znajomości treści naszego dobra narodowego, jakim jest ,,Pan Tadeusz”, kształtowanie kultury żywego słowa, rozwijanie uczniowskich zainteresowań czytelniczych oraz kompetencji i umiejętności pomocnych w wystąpieniach publicznych. Każdy z uczestników musiał przygotować do recytacji wybrany fragment epopei narodowej, obejmujący co najmniej 40 wersów. W konkursie łącznie wzięło udział siedmioro oratorów: Jagoda Pawlak, Hanna Frąszczak, Katarzyna Taczała, – kl. I A LO; Oliwia Andrzejak, Wiktoria Łakoma, Marietta Włodarczyk – kl. II A LO; Arkadiusz Jernaś – kl. I B LO, którzy zaprezentowali swój kunszt recytatorski i umiejętności, nad którymi wytrwale i sumiennie pracowali wspólnie z nauczycielkami języka polskiego – Panią Ewą Specht – Mosiek i Panią Anitą Krzyżosiak. Wybór najlepszej trójki był wyjątkowo trudny, ponieważ uczestnicy wykazali się dużą inwencją twórczą oraz wspaniałą dykcją.

Komisja konkursowa w składzie: Pani Genowefa Błaszyk – przewodnicząca jury i Pani Kamila Malecha – członek jury, ustaliły, że w wyniku wysłuchanych recytacji po wnikliwej naradzie wyłoniono laureatów, a mianowicie na pierwszym miejscu uplasowała się Oliwia Andrzejak z kl. II A LO, na drugim Hanna Frąszczak z kl. I A LO, natomiast trzecie miejsce zajął Arkadiusz Jernaś z kl. I B LO.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe i drobne upominki z rąk Pana Jana Boruckiego, dyrektora ZS im. Jana Pawła II w Jutrosinie w towarzystwie Pani Genowefy Błaszyk – emerytowanej polonistki, a także Pani Kamili Malechy – dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie. Ponadto zwycięzcy eliminacji szkolnych reprezentowali naszą placówkę w półfinale tego konkursu, który odbył się dnia 11 października br. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Lesznie. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu leszczyńskiego i okolic. Pomimo iż poziom przesłuchań półfinałowych był bardzo wysoki nasi uczniowie przepięknie recytowali wybrane przez siebie fragmenty epopei narodowej, za co w efekcie zostali dostrzeżeni i otrzymali wyróżnienia, z czego jesteśmy bardzo dumni.

Dwuosobowe jury konkursu po przesłuchaniu dwudziestu dziewięciu uczestników, wytypowało tylko trzech oratorów, którzy zaprezentują się podczas gali finałowej. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a na ręce nauczycieli przygotowujących do konkursu złożono dyplomy - podziękowania.