20181001_110649.jpg

W naszej szkole obchodziliśmy Tydzień Zdrowia Psychicznego. Nawiązaniem był koncert profilaktyczny w wykonaniu Piotra Lubertowicza -"Lupiego", który przybliżył młodzieży własne przeżycia oraz doświadczenia związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

zdjęcia

Opowiedział zebranym o tym, jak kilka razy otarł się o śmierć, przeżywając śmierć kliniczną.

Wystawiono nawet już jego akt zgonu. Uzależnienie zrujnowało mu zdrowie, od lat zmaga się z chorobą nowotworową.

Na drodze swej kariery spotkał wielu sławnych i znanych artystów, którzy z powodu nałogu zmarli zbyt wcześnie.

Świadectwo jego życia miało być przestrogą dla młodych ludzi, jak łatwo jest zachłysnąć się sławą i pieniędzmi. Mówił także wiele o pozorności przyjaźni, która kończy się wraz z upadkiem na dno i ubóstwem. Wówczas samotność potęguje ból i poczucie odrzucenia. Całość przeplatana była utworami znanych artystów, którzy uwikłani w nałogi zbyt wcześnie odeszli.

 Na gruncie szkolnym w czasie godzin wychowawczych poruszane były tematy związane z:

- profilaktyką agresji i przemocy;

- sposobami radzenia sobie z emocjami w okresie adolescencji;

- radzeniem sobie ze stresem ( także egzaminacyjnym);

- higieną pracy umysłowej;

- profilaktyką uzależnień.

Poszczególne zagadnienia realizowane były w formie warsztatów, prezentacji, filmów edukacyjno- profilaktycznych, pogadanek oraz dyskusji.

Koordynatorem szkolnych obchodów i organizatorem koncertu był pedagog szkolny Aneta Giezek.