pobrane 2.jpg

 W ramach ćwiczeń terenowych z geografii uczniowie II klasy liceum mieli możliwość zwiedzenia jednej z największych firm z branży ogrodniczej w Polsce

zdjęcie

- Przedsiębiorstwa Hodowlano-Nasiennego W. Legutko Sp. z o.o.Wędrując przez poszczególne działy m.in. magazyny i chłodnie, pomieszczenia gdzie odbywa się pakowanie i czyszczenie nasion oraz miejsca załadunku i rozładunku towaru, uczniowie zostali zapoznani z funkcjonowaniem zakładu.

Największe zainteresowanie wśród zwiedzających wzbudziło akredytowane laboratorium zajmujące się badaniem siły kiełkowania nasion.

Wizytę w firmie zakończono na poletkach doświadczalnych, na których rośliny z pozyskanych lub samodzielnie wyprodukowanych przez przedsiębiorstwo nasion, poddawane są dalszej ocenie i kontroli.