20180323_125905_resized.jpg

 W dniu 23.03.2017 reprezentacja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie wzięła udział w X edycji organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Rawiczu i ZS w Miejskiej Górce konkursu pod nazwą „Możesz zostać Komendantem”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół średnich.

zdjęcia

Uczestnicy zostali poddani sprawdzianowi – testowi wiedzy z zakresu Prawo o Ruchu Drogowym i Ustawy o Policji oraz ze testowi sprawności fizycznej tj. sprawnościowy tor przeszkód jakiemu poddawani są kandydaci podczas naboru do pracy w Policji.

W skład naszego zespołu weszli uczniowie należący do klas mundurowych w składzie : Majka Przybylska, Kinga Sroczan, Paulina Kukla, Kacper Piotrowski, Tomasz Kasprzak, Kamil Skrzypczak. Płeć piękną w tym konkursie reprezentowały tylko cztery kobiety, w tym trzy z naszej szkoły i dzielnie walczyły z mężczyznami.

Wielkim sukcesem zakończył się występ naszej reprezentacji wśród której najlepszy okazał się Tomasz Kasprzak, który uzyskał najwyższe miejsce spośród uczniów spoza Zespołu Szkół w Miejskiej Górce, a w klasyfikacji ogólnej zajął VI miejsce i wywalczył tytuł Z-cy Komendanta. Funkcję tę będzie pełnił przez jeden dzień wraz z kolegą ze szkoły w Miejskiej Górce. Jest to powtórzenie sukcesu z ubiegłego roku kiedy to podobne wyróżnienie uzyskał Albert Samol.

 

Zespół został przygotowany prze Karola Gozdka i Marcina Wleklińskiego.