DSC_2927.JPG

Grupa mundurowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie mimo że funkcjonuje dopiero drugi rok to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, nie tylko ze strony uczniów, ale również ze strony szeregu osób i instytucji. Młodzież mundurowa w każdym tygodniu realizuje zajęcia przewidziane planem.

zdjęcia

Są to zajęcia, które są bardzo urozmaicone. Niosą w sobie szereg atrakcji, które budują wiedzę, umiejętności oraz formują właściwą postawę naszych podopiecznych względem otaczającego ich środowiska. Do szerokiego grona osób, które interesują się naszymi mundurowymi należy Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Jutrosina Pan Marian Jakubowski. Pan Przewodniczący zorganizował dla Nich Pierwszy Turniej Strzelecki. Wszyscy uczniowie z oddziału mundurowego wzięli udział w tym wewnątrzszkolnym turnieju, strzelając z broni pneumatycznej. Wzbudzili Oni pewną zazdrość u tych, którzy nie noszą munduru, ale myślę, że sprawa i dla nich jest otwarta. W drodze zaciętych zmagań strzeleckich wyłoniono grupę najlepszych a spośród nich poprzez dodatkowe strzelanie wyłoniono najlepszą trójkę, w której skład wchodzą: Mikołaj Pospiech – pierwsze miejsce, Dominik Walkowiak – drugie miejsce, Tomasz Kasprzak – trzecie miejsce, Majka Przybylska – czwarte miejsce, Oliwia Stachowska – piąte miejsce. Oprócz wielkiej przyjemności z udziału w strzelaniu Pan Jakubowski ufundował piękne trzy puchary, które z prawdziwą przyjemnością wręczyliśmy zwycięzcom. Za ten turniej i zaangażowanie serdecznie Panu Jakubowskiemu w imieniu młodzieży dziękujemy. Liczymy na dalsze turnieje.