W szkole podejmujemy działania, które pozwolą na:

- niekonfiktogenne działania absolwenta naszej szkoły w społeczeństwie poprzez ustawiczną troskę o kształtowanie jego postaw,

- wyposażenie absolwenta naszej szkoły w wiedzę i umiejętności, umożliwiające mu odnalezienie właściwego miejsca mimo wielu wątpliwości i egzystencjalnej niepewności.