Chemia - p. Hanna Erber - Nowak  w wymiarze 3 godz. w tygodniu

Geografia - p.  Ewa Maślankiewicz  w wymiarze

Matematyka - p. Monika Perek - Sworowska w wymiarze