Wśród zebranych obecni byli: Pani Kinga Szymkowiak - inspektor do spraw oświaty, Ks. proboszcz Tadeusz Jaskuła,  Dyrekcja szkoły, Grono Pedagogiczne i uczniowie szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców. Część oficjalna rozpoczęła się wystąpieniem Dyrektora szkoły, Pani Emilii Stelmach. Następnie głos zabrali: Pani Kinga Szymkowiak i Ks. proboszcz Tadeusz Jaskuła. Po uroczystym rozdaniu świadectw z wyróżnieniem, dyplomów za osiągnięcia w różnych dziedzinach nauki i sportowych, Pani Dyrektor jeszcze raz pogratulowała wyróżnionym uczniom. Po części oficjalnej odbyła się krótka część artystyczna, w której wzięły udział uczennice i uczniowie naszej szkoły. Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor podziękowała jej organizatorom a także młodzieży  i życzył wszystkim udanych wakacji. Następnie uczniowie oraz ich wychowawcy udali się na spotkania w klasach.