Dnia 5 czerwca 2023 r, w Światowym Dniu Ochrony Środowiska, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa wielkopolskiego, które otrzymały dofinansowanie na utworzenie i/lub doposażenie ekopracowni w ramach „Regionalnego Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.
Naszą szkołę reprezentowały Pani Dyrektor Emilia Stelmach oraz Pani Irmina Gilicka-Zalas.
Podczas uroczystości obecni byli – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pani Jolanta Ratajczak, Wojewoda Wielkopolski Pan Michał Zieliński, I Wicewojewoda Wielkopolski, Pani Aneta Niestrawska oraz reprezentująca Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wicekurator Oświaty, Pani Aleksandra Kuź.