W dniu 28 października 2021r. (czwartek) odbędą się konsultacje z rodzicami za pośrednictwem e-dziennika w godzinach od 17:00 do 18:00. Isnieje także możliwość konsultacji z pedagogiem szkolnym i dyrekcją szkoły  na miejscu w szkole w  godzinach od 17:00 do 18:00. Zapraszamy.