Radość, smutek, strach, złość, odraza. Pięć emocji, które wpływają na nasze zachowanie. Młodzież różnie radzi sobie z wyładowaniem trudnych emocji. Rozwijanie samoświadomości, przekazywanie wiedzy oraz wspólne poszukiwanie pomysłów na wyrażanie emocji nie krzywdząc siebie i innych to klucz do prawidłowego rozwoju emocjonalnego młodzieży.

Program :

  • Uczy rozróżniania emocji od uczuć;
  • Prowokuje do szukania odpowiedzi na pytanie „ Jak radzę sobie z trudnymi emocjami?”
  • Pokazuje dobre praktyki na rozładowanie trudnych emocji.

 

„ Stop substancjom psychoaktywnym”

 

Program jest odpowiedzią na naglącą potrzebę związaną z narastającym problemem sięgania przez uczniów szkół ponadpodstawowych po substancje uzależniające m.in. narkotyki i ponoszenia w związku z tym szeregu strat zdrowotnych, rozwojowych i społecznych.

Program :

  • Uczy jak skutecznie odmówić i przeciwstawić się naciskom grupy rówieśniczej;
  • Dostarcza rzetelnej wiedzy na temat szkodliwości środków psychoaktywnych;
  • Ujawnia cykl zależności pomiędzy pojedynczymi i pozornie niegroźnymi zachowaniami ryzykownymi, a ich dalszymi konsekwencjami.

Uczniowie klas 1a, 1b i 2a LO uczestniczyliw programie” Emocje” oraz „ Stop substancjom psychoaktywnym”, natomiast uczniowie klas 1a i 1b BS w programie dotyczącym substancji psychoaktywnych.

Forma warsztatowa przyczyniła się do lepszego poznania omawianych zagadnień, a atmosfera, kompetencje i otwartość prowadzących spotkała się z uznaniem ze strony młodzieży. Warsztaty realizowała firma „ Progres” z Wrocławia azorganizował je pedagog szkolny.