Fotorelacja z Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie

Niedawno, we wrześniu, odbyły się w naszej szkole wybory do samorządu uczniowskiego. Wybrano przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego, członków Rady oraz opiekunów.

Opiekunami zostali: pan Karol Gozdek i pan Jacek Gilewski.

Przewodniczącym została : Weronika Łakoma

Zastępca to : Dobrosława Płóciennik

Skarbnikiem został : Michał Kozubal

Sekretarzem: Patrycja Pospiech

Podczas obchodów DEN nowy skład  PSU został zaprzysiężony. Ponadto odbyło się pasowanie klas pierwszych na uczniów naszej szkoły.
Obchody to także moment, w którym Pani Dyrektor Emili Stelmach wręczyła nagrody dla najbardziej zasłużonych pracowników  i nauczycieli szkoły. Głos zabrał Pan Burmistrz Romuald Krzyżosiak odnosząc się do doniosłości święta edukacji oraz dziękując zgromadzonym za wspaniałą postawę i pracę w tak trudnych czasach.