Informujemy, że świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, suplementy, dyplomy oraz informacje o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w sesji letniej będą dostępne do odbioru od dnia 8 września 2021 r.