Dnia 22.06.2021r. odbyła się III edycja Konkursu Czytelniczego „Magia Czytania”. Wzięły w nim udział uczennice Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej. Zmierzyły się z testem sprawdzającym ich umiejętność czytania ze zrozumieniem, umiejętność logicznego myślenia, a także kreatywność wypowiedzi.

Książką konkursową była w tym roku powieść Marii Paszyńskiej pt.: „Instytut Piękności”.

Z książki poznaliśmy historie pięciu niezwykłych kobiet żyjących w czasie II wojny światowej, dla których nie tylko było ważne przeżycie, ale przede wszystkim pomoc innym.

Uczestniczki, nie tylko, poruszyła treść powieści, ale przyczyniła się do przemyśleń na temat tolerancji i dyskryminacji – same uczestniczki stwierdziły, że na długo zapamiętają tę książkę

i że szkoda, że takich utworów nie ma w kanonie lektur.

Jury wyłoniło laureatów:

I miejsce – Weronika z klasy IIa LO i Michalina z klasy IIa LO

II miejsce – Nikola z klasy Ia BS

III miejsce – Agnieszka z klasy IIa LO