Jako Szkoła staramy się pielęgnować zieleń wokół terenu.