Konsultacje dla uczniów i rodziców odbędą się w dniu 20 maja 2021 r. (tj. czwartek) w godzinach 17:00 - 18:00 w formie zdalnej za pośrednictwem dziennika elektronicznego.