Organizacja nauczania hybrydowego w dniach 17.05.2021 r. - 28.05.2021 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie:


Wszystkie zajęcia poszczególnych oddziałów klasowych odbywają się w przydzielonych salach:

a) 17.05.2021 r. - 21.05.2021 r.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Uczniowie Branzowej Szkoły I stopnia
I A - sala nr 4     I A - sala nr 14    
II A - sala nr 10 II A - sala nr 20
II C - sala nr 3 II C - sala nr 16
  III A - sala nr 15

Pozostałe oddziały pracują w formie zdalnej w tym okresie,

b) 24.05.2021 r. - 28.05.2021 r.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Uczniowie Branzowej Szkoły I stopnia
I B - sala nr 4 I B - sala nr 14
II B - sala nr 10 II B - sala nr 20
  II D - sala nr 16
  III B - sala nr 15

Pozostałe oddziały pracują w formie zdalnej w tym okresie.


Przypominamy również, że:
1. Od 17.05.2021 r. do 21.05.2021 r. w szkole zajęcia stacjonarnie mają klasy:
a) Liceum Ogólnokształcące: I A, II A, II C,
b) Branżowa Szkoła I stopnia: I A, II A, II C, III A.

2. Od 24.05.2021 r. do 21.05.2021 r. w szkole zajęcia stacjonarnie mają klasy:
a) Liceum Ogólnokształcące: I B, II B,
b) Branżowa Szkoła I stopnia: I B, II B, II D, III B.