"Do mety przybywa się tylko po to,

                                                                                                                       by wyruszyć dalej…’’

W piątek, 30 kwietnia 2021 r. zorganizowano nietypowe pożegnanie uczniów klas maturalnych. Dla każdej klasy została wyznaczona inna godzina do odbioru świadectw ukończenia szkoły. Następnie wychowawcy klas trzecich Ewa Specht – Mosiek i Karol Gozdek po raz ostatni odczytali listy obecności w swoich klasach, a wyczytywani uczniowie wchodzili pojedynczo do budynku szkoły.   

 

 

    Dyrektor Emilia Stelmach i Wicedyrektor Piotr Ryś wręczyli świadectwa, nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy za pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego, wolontariatu, za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, a także za osiągnięcia sportowe oraz za zaangażowanie w działalność Szkolnego Zespołu Teatralno – Recytatorskiego ,,Katastrofa’’ i zespołu wokalnego ,,Ars Nova’’. Nagrodzeni zostali również uczniowie klasy mundurowej, którzy przez trzy lata reprezentowali szkołę w środowisku lokalnym. Na uwagę zasługuje fakt, iż wśród tegorocznych maturzystów znalazły się uczennice, które osiągnęły 100 % frekwencję, co zdarza się niezwykle rzadko, tym bardziej gratulujemy. Ważną częścią spotkania było uhonorowanie abiturientów, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,75 i otrzymali świadectwa z biało-czerwonym paskiem. Uczniowie Ci złożyli pamiątkowe wpisy do Złotej Księgi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie. Ponadto otrzymali listy gratulacyjne do przekazania rodzicom. Dyrekcja szkoły życzyła tegorocznym abiturientom pomyślnie zdanych egzaminów i wyboru właściwej drogi. W życiu tych młodych ludzi kończy się pewien etap i zaczyna kolejny – matura, studia, praca… Podziękowania  złożono też na ręce rodziców za pośrednictwem absolwentów za zaangażowanie i znakomitą atmosferę wspólnych działań na rzecz szkoły oraz wspomaganie organizacji życia klasowego. Do tych pięknych słów skierowanych do młodzieży i rodziców dołączyli się też wychowawcy. Abiturienci otrzymali skromne pożegnalne upominki, które mają im przypominać o czasie spędzonym w murach naszej szkoły.                Reprezentanci klas trzecich w imieniu absolwentów podziękowali dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom obsługi i administracji za cierpliwość, serdeczny uśmiech oraz słowa otuchy tak potrzebne w chwilach zwątpienia.