IIIa/IIaZSZ/IaBS

IIIbZSZ/IIbZSZ/ IbBS

IIIcZSZ/

IALO

IBLO

IIALO

IIBLO

IIILO

Poniedziałek

1

Wych.fiz.

 

Wych.fiz.

 

Wych.fiz.

 

Matematyka

10

J.polski

15

JA2/JN3

5

JA2/JN3

3

Matematyka

16

2

Wych.fiz.

 

Wych.fiz.

 

Wych.fiz.

 

Matematyka

10

J.polski

15

JA2/JN3

5

JA2/JN3

3

J.polski

16

3

Wych.fiz.

 

Wych.fiz.

 

Wych.fiz.

 

J.polski

3

Matematyka

10

J.polski

15

Matematyka

3

JA1/JN2

5,14

4

J.polski

14

Religia

16

Lek.Wych.

14

J.polski

3

Edu.do Bezp.

20

Matematyka

10

Biologa

4

JA1/JN2

5,9

5

Religia

16

Lek.Wych.

20

Matematyka

3

JA1/JA2/JN3

5,10

JA1/JA2/JN3

9

J.polski

15

J.polski

14

Biologa

4

6

Religia

16

Matematyka

20

J.niemiecki

14

JA1/JA2/JN3

5,10

JA1/JA2/JN3

9

J.polski

15

Matematyka

3

Biologa

4

7

Lek.Wych.

14

Religia

16

J.polski

15

JN2/ Inf

5

JN2/I

5,9

 

 

 

 

JN1/JA2

5,4

8

J.angielski

14

J.polski

15

Religia

16

JN2

5

JN2

5

 

 

 

 

JN1/JA2

5,4

9

Matematyka

14

J.angielski

15

Religia

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wtorek

1

 

 

Wych.fiz.c

 

 

 

Informatyka

9

J.polski

14

JA2/JN3

5

JA2/JN3

4

J.polski

15

2

Matematyka

20

Wych.fiz.c

 

 

 

Podst. Przed.

3

Geografia

10

JA2/JN3

5

JA2/JN3

4

J.polski

15

3

Religia

16

Wych.fiz.c

 

 

 

J.polski

3

J.polski

15

Geografia

10

Matematyka

20

JA1/JN2

5,4

4

Podst. Przed.

20

J.polski

14

 

 

Geografia

10

Fizyka

3

J.polski

15

Religia

16

JA1/JN2

5,4

5

Podst. Przed.

20

Chemia

4

 

 

JA1/JA2/JN3

5,16

JA1/JA2/JN3

14

Geografia

10

J.polski

15

Matematyka

3

6

Lek.Wych.

4

Podst. Przed.

20

 

 

JA1/JA2/JN3

5,16

JA1/JA2/JN3

14

Geografia

10

J.polski

15

Matematyka

3

7

Edu.do Bezp.

15

Matematyka

3

 

 

Religia

16

WoK

16

JA1/JN2

5

JA1/JN2

4

Wych.fiz.d

 

8

Historia

16

J.polski

15

 

 

WoK

10

Biologia

4

JA1/JN2

5

JA1/JN2

4

 

 

9

 

14

Religia

16

 

 

 

 

Informatyka

9

 

 

 

 

 

 

10

 

14

Religia

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środa

1

Religia

16

Lek.Wych.

20

Plan aktualny od 04.09.2017. Uczniowie klas

I BS I uczęszczają do szkoły w czwartki i piątki, klas II ZSZ we wtorki i środy, a klas III ZSZ w poniedziałki.

 

 

Wych.fiz. dz

 

Matematyka

10

W.F.c/JA1/JN3

5

W.F.c/JA1/JN3

4

Wych.fiz. c

 

2

J.polski

15

J.A./J.N.

14,20

 

Religia

16

Matematyka

10

W.F.c/JA1/JN3

5

W.F.c/JA1/JN3

4

Wych.fiz. c

 

3

J.polski

15

Historia

14

 

Matematyka

10

Chemia

4

W.F.c/JA1/JN3

5

W.F.c/JA1/JN3

3

Wych.fiz.c

 

4

Matematyka

20

Historia

14

 

Pod.Przed.

10

Lek.Wych.

3

J.polski

16

Biologa

4

J.polski

15

5

Chemia

20

Podst. Przed.

10

 

Fizyka

3

Wych.fiz.d

 

J.polski

16

His. i Społ

14

J.polski

15

6

Historia

3

Matematyka

20

 

Biologa

4

Wych.fiz.d

 

Historia

14

J.polski

15

Wych.fiz.d

 

7

J.angielski

16

Edu.do Bezp.

20

 

J.polski

10

Wych.fiz.d

 

Historia

14

Biologa

4

Wych.fiz.d

 

8

W.F.d/W.F.c

 

W.F.d

 

 

Edu.do Bezp.

10

 

 

JN1/JA2/JA3

5,14

JN1/JA2/JA3

5,4

 

 

9

W.F.d/W.F.c

 

W.F.d

 

 

 

 

 

 

JN1/JA3

5,14

JN1/JA3

5

 

 

10

W.F.d/W.F.c

 

W.F.d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek

1

Informatyka

9

J.polski

15

 

 

Wych.fiz.d

 

Historia

10

JN3/ W.fiz.d

5

JN3/ Wych.fiz.d

5

Matematyka

20

2

Religia

16

Matematyka

20

 

 

Wych.fiz.d

 

Historia

10

Wych.fiz.d

 

Wych.fiz.d

 

JA1/JN2

5,4

3

J.polski

15

Fizyka

20

 

 

Historia

10

Pod. Przed.

3

Wych.fiz.d

 

Wych.fiz.d

 

Religia

16

4

Biologa

4

Religia

14

Wersja planu 2

 

Chemia

4

WoS

10

J.polski

15

Matematyka

3

Matematyka

20

5

J.A/J,N

5

Biologa

4

 

 

Historia

10

Matematyka

20

J.polski

15

Matematyka

3

Biologa

14

6

J.polski

15

J.angielski

5

 

 

WoS

10

Religia

16

Matematyka

20

Biologa

4

Biologa

14

7

Matematyka

3

Informatyka

9

 

 

WFc/JA3/JN1

5

WFc/JA3/JN1

14

Lek.Wych.

15

Biologa

4

His. i Społ

10

8

Historia

10

Edu.do Bezp.

14

 

 

JA3/JN1

5

JA3/JN1

15

Religia

16

 

 

 

 

9

Edu.do Bezp.

14

Historia

10

 

 

 

 

 

 

Religia

16

 

 

 

 

Piątek

1.

Religia

16

Informatyka

9

 

 

Mundurowe

4

Mundurowe

4

J.polski

 

Lek. Wych

 

J.polski

 

2.

Matematyka

10

Religia

16

 

 

Mundurowe

4

Mundurowe

4

Historia

14

Matematyka

3

Lek.Wych.

15

3.

Fizyka

20

Geografia

10

 

 

Mundurowe

4

Mundurowe

4

Historia

14

Matematyka

3

Religia

16

4.

Chemia

4

J.polski

15

 

 

Lek.Wych

14

Pod. Przed.

20

Geografia

10

His. i Społ

14

Matematyka

3

5.

Lek.Wych.

20

Chemia

4

 

 

J.polski

5

Religia

16

Geografia

10

His. i Społ

14

Matematyka

3

6.

Geografia

10

Matematyka

3

 

 

Wych.f.c

9

Wych.fiz.c /Inf

 

Historia

14

Religia

16

 

 

7.

Infomatyka ch

9

Lek.Wych

10

 

 

Wych.fiz.c

 

Wych.fiz.c

 

Mundurowe

16

Mundurowe

16

 

 

8.

Wych.fiz.

 

Wych.fiz.d

 

 

 

 

 

 

 

Mundurowe

16

Mundurowe

16

 

 

9.

W.f./W.f.

 

W.f./W.f.

 

 

 

 

 

 

 

Mundurowe

16

Mundurowe

16