Kalendarz roku szkolnego 2017 / 2018  II półrocze

 

Lp.

Treść

Data

Odpowiedzialny

1.

Rozpoczęcie zajęć w II półroczu

(pn) 22.01.

 

2.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej /analityczne/

(wt) 30.01. g. 1500

Dyrektor

3.

Połowinki klas II LO i ZSZ

(pt) 02.02.

Wych. kl. II LO i ZSZ

4.

Studniówka klas III LO

(pt) 09.02.

Wych. kl. III LO

5.

Wakacje zimowe

12.02. – 24.02.

 

6.

Rekolekcje dla Zespołu Szkół /Misje parafialne/

(pn )26.01 - (śr) 28.01

B. Wosiak

Nauczyciele uczący

7.

Dzień Kobiet

(czw) 08.03.

M. Wlekliński

8.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

/lekcja koleżeńska/

(wt) 13.03. g. 1505

 

E. Maślankiewicz

9.

Pisemne informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną uczniów klas III LO

do (pt) 23.03.

Wychowawca kl. III LO

10.

Odbiór podpisanych informacji (kl. III LO)

(pn) 26.03.

Wychowawca kl. III LO

11.

Konsultacje dla rodziców uczniów kl. III LO

(pn) 26.03.

godz.1700 - 1800

Wychowawca kl. III LO

12.

Wyjazd maturzystów do Częstochowy

 

B. Wosiak, Ewa Mosiek

13.

Wiosenna przerwa świąteczna

(czw) 29.03 –

(wt ) 03. 04.

 

14.

Pisemne informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania dla uczniów kl. III LO

do (pn) 16.04.

Wychowawca kl. III LO

15.

Próbny egzamin zawodowy (zdający w OKE)

(pn) 16.04. g. 900

Wicedyrektor

16.

Zwrot podpisanych propozycji ocen kl. III LO

(wt) 17.04.

Wychowawca kl. III LO

17.

Wystawianie ocen w kl. III LO

do (pt) 20.04

Nauczyciele uczący w kl. III LO

18.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

- /podsumowanie wyników nauczania w pierwszej połowie II półrocza,/

- klasyfikacja końcowa uczniów kl. III LO

- szkolenie przewodniczących i członków Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego /egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodach/

(wt.) 24. 04. g.1500

Dyrektor

Wychowawcy

Wychowawca kl. III LO

19.

Pobieranie świadectw ukończenia LO

Podanie uczniów do nagród i dyplomów

(wt) 24.04.

Wychowawca kl. III LO

20.

Wywiadówki dla rodziców uczniów klas I i II LO

i klas I, II i III BS Io

(czw) 26. 04. g.1500

godz. do uzgodnienia

Wychowawcy klas

21.

Podpisywanie świadectw ukończenia LO

 

(cz) 26.04.

Wychowawca kl. IIILO

22.

Zakończenie zajęć w kl. III LO

Uroczyste pożegnanie maturzystów. - program artystyczny

Kawa dla uczniów, rodziców i nauczycieli

(pt.) 27. 04.

godz. 14.00

ok. g. 1500

(możliwość zmiany godzin)

Dyrektor

Wychowawcy kl. II LO i kl. II ZSZ

Wychowawca kl. III LO

23.

Drzwi otwarte” (dzień wolny od zajęć lekcyjnych)

(program artystyczny – kl. II LO oraz inni chętni uczniowie)

(obsługa – pozostali uczniowie LO i I klas BS

(pt.) 27. 04.

g. 900 - 1300

Dyrektor, wicedyrektor ,

E. Krzyżosiak

A. Krzyżosiak

24.

Apel z okazji 3 Maja

(pn) 30.04. g. 1200

E. Stelmach

K. Gozdek

25.

Dodatkowy dzień wolny

(śr) 02.05.

 

26.

Dodatkowe dni wolne dla uczniów LO ( egzaminy maturalne z języków obcych)

(wt.) 08.05.

(wt) 15.05.

 

 

27.

Pisemne egzaminy maturalne

 

godz 900

godz1400

 

 

Przew. PKE - Dyrektor

 

(pt) 04.05.

j. polski - pp

j. polski - pr

 

(pn) 07.05.

matematyka - pp

 

 

(wt) 08.05.

j. angielski - pp

j. angielski - pr

 

(śr) 09.06.

matematyka - pr

 

 

(czw) 10.05.

biologia– pp + pr

 

 

(pt) 11.05.

wos – pp + pr

 

 

(pn) 14.05.

fizyka i astronomia pp + pr

geografia - pp + pr

 

 

(wt) 15.05.

j. niemiecki - pp

j. niemiecki - pr

 

(śr) 16.05.

chemia – pp + pr

historia pp + pr

28.

Ustne egzaminy maturalne od 09.05. do 22.05. – j. polski

05.05. – 25.05 – j. obce

do uzgodnienia

Przew. PZE - Dyrektor

29.

Pisemne informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną

/uczniowie kl. I i II LO, I, II i III BS/

(do pt) 18. 05.

Wychowawcy klas

30.

Zwrot podpisanych informacji

(pn) 21.05.

Wychowawcy klas

31.

Dzień wolny – Boże Ciało

(czw) 31.05.

 

32.

Dodatkowy dzień wolny (po Bożym Ciele – dotyczy LO i BS)

(pt) 01.06.

 

33.

Pisemne informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i z zachowania.

 

(do pn) 04.06. kl.III BS

(do śr) 06.06. kl.II BS

(do pt) 08.06. kl. I BS

(do pn) 11.06. uczniowie LO

Wychowawcy klas

34.

Zwrot podpisanych propozycji ocen rocznych

(do wt) 12.06.

Wychowawcy klas

35.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – cz. pisemna s. 9

(wt) 19.06 g. 800

Wicedyrektor

J. Gilewski

36.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć szkolnych dla uczniów BS

(wt) 19.06.

 

37.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

/Klasyfikacja roczna uczniów LO i BS/

(wt) 19.06. g. 1500

Dyrektor

38.

Pobieranie świadectw klasyfikacyjnych

Podanie uczniów do nagród

(śr.) 20.06.

 

Wychowawcy klas

39.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – cz. praktyczna

22.06. – 04.07.

Wicedyrektor

40.

Podpisywanie świadectw

(śr) 20 i (czw.) 21.06.

Wychowawcy klas

41.

Dodatkowe dni wolne od zajęć szkolnych dla uczniów LO

(śr) 20 i (czw.) 21.06.

 

42.

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć szkolnych dla uczniów BS

(czw) 21.06.

 

43.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

/podsumowanie pracy w roku szkolnym 2017 / 2018

(czw) 21.06. ok. g. 1000

(godz. może ulec zmianie)

Dyrektor

44.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

(pt) 22. 06. g. 800

(godz. może ulec zmianie)

M. Sworowska

B. Grzeszczuk

45.

Ferie letnie

(pn) 25.06. -(pt) 31.0

 

46.

Ogłoszenie wyników egzaminów maturalnych

Rozdanie świadectw maturalnych

(wt) 03.07.

ok. g. 1400

Dyrektor

47.

Egzamin maturalny poprawkowy cz. pisemna

/jeśli będą/ cz. ustna

(wt) 22.08. g. 900

21 – 22.08.

Dyrektor

48.

Egzaminy poprawkowe /jeśli będą/

 

(pn) 27 – (pt) 31.08.

Dyrektor

49.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

/organizacja roku szkolnego 2015-2016/

(pt) 31.08. g. 900

Dyrektor

50.

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe

(pt) 31.08.

Dyrektor

 

Kalendarz roku szkolnego 2017 / 2018 I półrocze

 

 

 

Lp.

Treść

Data

Osoba

odpowiedzialna

1

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

(pn) 04.09. g. 800

B. Grzeszczuk

m. Cichowlas

2

Kiermasz podręczników aula LO

ZSZ

(pn) 11.09. g. 1035

cały tydzień od 05.09

Wicedyrektor

3

Spotkania informacyjne z rodzicami ZSZ

LO

(pn) 11.09. g.1700

(pn) 11.09. g.1830

Dyrektor

wychowawcy

4

Posiedzenie rady pedagogicznej

/plany pracy na bieżący rok szkolny,

plan nadzoru pedagogicznego/

(czw) 14.09. g. 1500

Dyrektor

Wicedyrektor

Nauczyciele

5

Spotkanie z instruktorami PNZ

(wt) 19.09. g. 1900

Dyrektor

Wicedyrektor

 

Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego

(pn) 25.09 –

(pt) 29. 09

K. Gozdek

B. Wosiak

6

Składanie deklaracji wstępnych na egzamin maturalny

do (pt) 29.09.

Wychowawcy III kl.

LO

7

Pielgrzymka Rodziny Szkół im Jana Pawła II do Częstochowy

(śr) 04.10. godz 1100

A. Giezek

J. Gilewski

8

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

(wt).10.10

Wicedyrektor

9

Bal absolwenta

(so) 14.10. godz. 1900

M. Perek –Sworowska

E. Maślankiewicz

10

Dzień Patrona, Święto Edukacji Narodowej

/dzień wolny od zajęć lekcyjnych/

(wt) 18.10.

B. Wosiak

Wychowawcy klas

11

Wszystkich Świętych – dzień wolny

(śr) 01.11.

 

12

Narodowe święto Niepodległości /akademia/

(pt) 10.11.

godz. do uzgodnienia

A. Krzyżosiak

E. Specht-Mosiek

13

Posiedzenie rady pedagogicznej

- analiza wyników nauczania i zachowania za ½

I półrocza

(wt) 14.11.

Dyrektor

Wicedyrektor

Nauczyciele

14

Konsultacje dla rodziców

/wszyscy nauczyciele są obecni w szkole w godzinach konsultacji/

(śr) 15.11.g.1700 -1800

Wychowawcy

15

Światowy Dzień Rzucania Palenia

(cz) 16 .11.

  1. Giezek

H. Erber - Nowak

16

Próbne egzaminy maturalne Matura z Operonem

(wt) 21 – 24.11.

Dyrektor

nauczyciele uczący

17

Światowy Dzień Walki z AIDS

(pt) 01.12.

H. Erber – Nowak we współpracy z PSSE

18

Mikołajkowa akcja pomocy dzieciom

(śr) 06.12.

Przew. SU

19

Informacje dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną

(do pn) 18.12.

Wychowawcy

20

Zwrot informacji o zagrożeniach podpisanych przez rodziców

(do wt.) 19.12.

Wychowawcy

21

Spotkanie wigilijne

(pt) 22.12.

godz. do uzgodnienia

E. Specht – Mosiek

A. Krzyżosiak

 

Zimowa przerwa świąteczno – noworoczna

(so) 23.12. –

(pn) 01.01.

 

22

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie /poprawka/

(czw) 11.01.

H. Nowak

23

Wystawianie ocen na koniec I półrocza

(do pt) 19.01.

Nauczyciele uczący

24

Zakończenie zajęć w I półroczu

(pt) 19.01

 

25

Rozpoczęcie zajęć w II półroczu

(pn) 22.01.

 

26

Posiedzenie rady pedagogicznej

/klasyfikacja uczniów na koniec I półrocza/

(wt) 23.01. g. 1500

Dyrektor

27


Wywiadówki dla rodziców uczniów LO i ZSZ

(śr) 24.01.

(czw) 25.01.

godz. do uzgodnienia

Wychowawcy

28

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

/podsumowanie pracy szkoły w I półroczu/

(wt) 30.02 g. 1500

Dyrektor

Wicedyrektor

29

Ferie zimowe

(pn)12.02. – (pt)23.02.