Lp.

Treść

Data

Osoba

odpowiedzialna

1

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

(pn) 04.09. g. 800

B. Grzeszczuk

m. Cichowlas

2

Kiermasz podręczników aula LO

ZSZ

(pn) 11.09. g. 1035

cały tydzień od 05.09

Wicedyrektor

3

Spotkania informacyjne z rodzicami ZSZ

LO

(pn) 11.09. g.1700

(pn) 11.09. g.1830

Dyrektor

wychowawcy

4

Posiedzenie rady pedagogicznej

/plany pracy na bieżący rok szkolny,

plan nadzoru pedagogicznego/

(czw) 14.09. g. 1500

Dyrektor

Wicedyrektor

Nauczyciele

5

Spotkanie z instruktorami PNZ

(wt) 19.09. g. 1900

Dyrektor

Wicedyrektor

 

Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego

(pn) 25.09 –

(pt) 29. 09

K. Gozdek

B. Wosiak

6

Składanie deklaracji wstępnych na egzamin maturalny

do (pt) 29.09.

Wychowawcy III kl.

LO

7

Pielgrzymka Rodziny Szkół im Jana Pawła II do Częstochowy

(śr) 04.10. godz 1100

A. Giezek

J. Gilewski

8

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

(wt).10.10

Wicedyrektor

9

Bal absolwenta

(so) 14.10. godz. 1900

M. Perek –Sworowska

E. Maślankiewicz

10

Dzień Patrona, Święto Edukacji Narodowej

/dzień wolny od zajęć lekcyjnych/

(wt) 18.10.

B. Wosiak

Wychowawcy klas

11

Wszystkich Świętych – dzień wolny

(śr) 01.11.

 

12

Narodowe święto Niepodległości /akademia/

(pt) 10.11.

godz. do uzgodnienia

A. Krzyżosiak

E. Specht-Mosiek

13

Posiedzenie rady pedagogicznej

- analiza wyników nauczania i zachowania za ½

I półrocza

(wt) 14.11.

Dyrektor

Wicedyrektor

Nauczyciele

14

Konsultacje dla rodziców

/wszyscy nauczyciele są obecni w szkole w godzinach konsultacji/

(śr) 15.11.g.1700 -1800

Wychowawcy

15

Światowy Dzień Rzucania Palenia

(cz) 16 .11.

  1. Giezek

H. Erber - Nowak

16

Próbne egzaminy maturalne Matura z Operonem

(wt) 21 – 24.11.

Dyrektor

nauczyciele uczący

17

Światowy Dzień Walki z AIDS

(pt) 01.12.

H. Erber – Nowak we współpracy z PSSE

18

Mikołajkowa akcja pomocy dzieciom

(śr) 06.12.

Przew. SU

19

Informacje dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną

(do pn) 18.12.

Wychowawcy

20

Zwrot informacji o zagrożeniach podpisanych przez rodziców

(do wt.) 19.12.

Wychowawcy

21

Spotkanie wigilijne

(pt) 22.12.

godz. do uzgodnienia

E. Specht – Mosiek

A. Krzyżosiak

 

Zimowa przerwa świąteczno – noworoczna

(so) 23.12. –

(pn) 01.01.

 

22

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie /poprawka/

(czw) 11.01.

H. Nowak

23

Wystawianie ocen na koniec I półrocza

(do pt) 19.01.

Nauczyciele uczący

24

Zakończenie zajęć w I półroczu

(pt) 19.01

 

25

Rozpoczęcie zajęć w II półroczu

(pn) 22.01.

 

26

Posiedzenie rady pedagogicznej

/klasyfikacja uczniów na koniec I półrocza/

(wt) 23.01. g. 1500

Dyrektor

27

Wywiadówki dla rodziców uczniów LO i ZSZ

(śr) 24.01.

(czw) 25.01.

godz. do uzgodnienia

Wychowawcy

28

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

/podsumowanie pracy szkoły w I półroczu/

(wt) 30.02 g. 1500

Dyrektor

Wicedyrektor

29

Ferie zimowe

(pn)12.02. – (pt)23.02.