Lp. Nazwisko i imię
Funkcje / Przedmiot nauczany
1. Borucki Jan
 Dyrektor (Biologia)
2. Erber- Nowak Hanna
 za-ca (Chemia)
3. Błach Danuta
 Matematyka
4. Cichowlas Marta
 Język Niemiecki
5.Giezek Aneta
 Pedagog szkolny
6.Gilicka-Zalas Irmina
 Biologia
7.Gilewski Jacek
 Matematyka/ Informatyka/ Podstawy przędsiębiorczości
8. Gozdek Karol
 Edukacja dla bezpieczeństwa/  Historia / Zajęcia mundurowe
9. Grzeszczuk Bogna
 Język niemiecki
10. Krzyżosiak Ewa
 Język angielski
11. Krzyżosiak Anita
 Język polski
12. Krzyżosiak Romuald
 Historia / WOS
13. Lewandowska Paulina
 Wychowanie fizyczne
14. Maślankiewicz Ewa
 Geografia
15. Stelmach Emilia
 Historia / WOS
16. Perek-Sworowska Monika
 Fizyka / Matematyka
17. Piotrowski Witold
 Wychowanie fizyczne
18. Rajch Lucyna
 Wiedza o kulturze
19. Ryś Piotr
 Język angielski
20. Ryś Rafał
 Język angielski
21.Specht - Mosiek Ewa
 Język polski
22. Skrzypczak Bonifacy
 Zajęcia mundurowe
23. Wlekliński Marcin
 Wychowanie fizyczne
24. Wosiak Beata
 Religia